Funktionsområde Klinisk mikrobiologi

Mikrobiologen analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter. Vi utför även vissa specialanalyser på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner.

Mikrobiologens verksamheter utgörs av bakteriologi, virologi och substratenheten. Verksamheterna finns både på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna.

Kontakta oss

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet

Telefon: 08-517 719 99
Kundservice är öppen måndag-fredag 07:30-17:00
Begränsad service lördag, söndag och helgdag 09:00-12:00
E-post: Klinisk mikrobiologi

Läkarkonsultation

Telefon: 08-517 719 99 
Läkare tar emot samtal måndag-fredag 08:00-16:30

Lördag, söndag och helgdag 08:30-13:30
Bakteriologi Huddinge 08-585 811 70
Bakteriologi Solna 070 484 12 55
Virologi telefon 08-517 735 77

Remissinformation

Remittenten/beställaren beställer analyser elektroniskt  i TakeCare eller Webbremiss. Beställningar kan även utföras på mikrobiologens pappersremiss.

Analys- och metodval samt bedömning av fynd och resultat utgår från uppgifter på beställningen. Grundsjukdom eller symptom är exempel på uppgifter som ger laboraroriet stöd i bedömningen. Vid bakterieodling på sår är det nödvändigt att ange var på kroppen provet är taget. Vid bedömningen av provet tas hänsyn till kroppens normalflora.

Mikrobiologen saknar patientmottagning och utför ingen provtagning. Provtagningen utförs av vårdpersonal i respektive verksamhet eller av Karolinska Universitetslaboratoriets personal på provtagningsenheter.

Akuta beställningar

Kontakta alltid jourhavande läkare på mikrobiologen vid särskilt brådskande beställningar. Många mikrobiologiska analyser kan inte påskyndas trots akut beställning.

Svarstider som anges i provtagningsanvisningar beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Våra provtagningsenheter och Broschyr för utskrift

Externa länkar

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida

Är du patient eller närstående?

Vad är ett patientområde och funktionsområde?