Orphanet - Sverige

CSD – Karolinska är Orphanets svenska partner.

Orphanet är en internationell referensportal med lättillgänglig information om tusentals sällsynta diagnoser, specialister, laboratorieanalyser, forskningsprojekt, kliniska studier, särläkemedel och patientorganisationer.

Kontakt:
Rula Zain, Docent
rula.zain@ki.se

Désirée Gavhed, PhD
desiree.gavhed@ki.se