Nationellt kvalitetsregister

På CSD pågår ett arbete med att utveckla ett kvalitetsregister som ska kunna användas för alla sällsynta diagnoser. Målet är att registret ska bli nationellt och arbetet sker i samverkan med NFSD och andra CSD i Sverige.