Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST)

Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling.

Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) bidrar till bättre patientsäkerhet genom att erbjuda kurser i både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk vård.

CAMST är Sveriges första simuleringscentrum och invigdes 2002. Det grundades för att möta kraven på systematisk och evidensbaserad träning inom högteknologisk sjukvård med speciellt fokus på människa- maskininteraktion i vården. Tyngdpunkten ligger på human factors och systematisk användning av nya träningsmetoder för en god patientsäkerhet.

Verksamheten har två inriktningar

  • Individuell färdighetsträning i bildstyrda medicinska interventioner med virtual reality-simulatorer
  • Avancerad simulering med fokus på samarbetsträning (crew resource management).

Våra utbildningar 
ger säkrare behandling

Patientsimulatorerna är modeller av vuxen och barn i naturlig storlek med verklighetstrogna funktioner för andning, cirkulation och medvetande. Dessa simulatorer är effektiva för att träna icke tekniska färdigheter som gruppdynamik, kommunikation och beslutsfattande. Gruppdeltagarna får lösa olika medicinska tillstånd och situationer genom att prova nya sätt att använda gruppens kompetenser och samarbetsförmåga.

I kurser för kirurgisk och gynekologisk laparoskopi, bronkoskopi, artroskopi, koloskopi, gastroskopi, endourologi, angiografi och angioplastik integreras avancerade simulatorer i undervisning och träning av teknisk färdighet inom dessa områden, för specialister och blivande specialister.

Träna hos oss – eller i den egna verksamheten

Simulatorträningen sker antingen i CAMST:s egna lokaler eller förläggs till den kliniska miljön för att träna det verkliga arbetslaget i autentisk omgivning.
CAMST har tränat personal på intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar.

CAMST är ackrediterat som ett nivå 1-träningscenter av American College of Surgeons.