Centrum för Allogen Stamcellstransplantation (CAST)

Vi är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation och den klinik i landet som utför flest transplantationer. Vi behandlar patienter med hematologiska maligniteter, anemi- och immunbristsjukdomar samt metabola sjukdomar.

Allogen stamcellstransplantation (kallas också benmärgstransplantation) är en effektiv behandling för olika former av hematologiska maligniteter som akut eller kronisk leukemi, lymfom, myelodysplastiskt syndrom och myelofibros. Patienter med immunbristsjukdomar, anemisjukdomar, och medfödda metabola sjukdomar kan också genomgå behandling med allogen stamcellstransplantation. Patienterna som stamcellstransplanteras här på CAST är allt från några veckor gamla till i 70-årsålden.

Våra resultat är bland de bästa i världen

CAST är Sveriges enda specialavdelning för allogen stamcellstransplantation. Här genomförs flest allogena stamcellstransplantationer i landet. Mellan 80 och 100 barn och vuxna från olika delar av Sverige och från utlandet genomgår stamcellstransplantation här varje år och sedan starten 1975 har vi utfört över 1700 transplantationer.

Tack vare kunniga medarbetare, bra rutiner och ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete är våra resultat bland de bästa i världen. Vi ligger i frontlinjen internationellt både vad gäller omvårdnad och forskning och har under de senaste fyra decennierna varit med och utvecklat behandlingsformen stamcellstransplantation till vad den är idag. Vi kan därför erbjuda det bästa för våra patienter.

Behandlingen på Karolinska

På Karolinska Universitetssjukhuset så genomförs bara själva stamcellstransplantationen på CAST M72-74 i Huddinge. Inför och efter transplantationen sköts patienterna utifrån diagnos på olika mottagningar och avdelningar. Läs remissinstruktion

Vi är ackrediterade enligt den internationella kvalitetsstandarden JACIE.

Läs om vår forskning

Historisk tillbakablick

Vi behandlar patienter från olika delar av Sverige och från utlandet. Vi var den första enheten utanför USA som uppfyllde de amerikanska kraven för att få använda oss av celler därifrån, vilket medförde att vi tidigt fick tillgång till det stora amerikanska donatorsregistret och gjorde att vi fick större chanser att hitta lämpliga donatorer till våra patienter.

Är du patient eller närstående?