Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken

Vi utreder och behandlar patienter med bröstsjukdomar, endokrina sjukdomar i sköldkörteln och binjurar och sarkom i buken.

Våra mottagningar är bröstcentrum, sarkomcentrum och endokrinkirurgiska mottagningen. Inneliggande patienter vårdas på avdelning A23a som har 17 vårdplatser.

Remiss till Bröstcentrum

Elektroniskt via Take Care

 • S - Bröstcentrum
  Karolinska Universitetssjukhuset
  Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken
  Solna
  Stockholm

Pappersremiss via post

 • Karolinska Universitetssjukhuset
  Bröstcentrum A1:02
  171 76 Stockholm

Vid frågor ring: 08-517 700 80

Remiss till sarkomcentrum

Elektroniskt via Take Care

 • S - Sarkomcentrum
  Karolinska Universitetssjukhuset
  Sarkomcentrum, Solna
  Stockholm

Pappersremiss via post

 • Karolinska Universitetssjukhuset
  Sarkomcentrum kirurgmottagningen A2:00
  171 76 Stockholm

Vid frågor ring: Kirurgi 08-517 757 66
Ortopedi 08-517 722 64

Remiss endokrinkirurgisk konsultation

Elektroniskt via Take Care

 • S - Kir Endokrin/NET mott
  Karolinska Universitetssjukhuset
  Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken A2:00 Solna
  Stockholm

Pappersremiss via post

 • Karolinska Universitetssjukhuset
  Endokrinkirurgiska mottagningen A2:00
  171 76 Stockholm

  Fax: 08-517 757 40

Är du patient eller närstående?