AnOpIVA-kliniken Huddinge

Vi ger bland annat anestesi-, operations- och intensivvårdsservice till sjukhusets opererande kliniker i Huddinge.

Anestesi och operation

Anestesi- och operationsavdelningen har en samlad verksamhet med 25 operationssalar. Vi bistår ett 20-tal kundkliniker med anestesi /sedering i samband med operation och annan extern verksamhet.

På dagtid utförs planerad verksamhet i samarbete med våra kundkliniker kirurgi-, gynekologi-, urologi- och transplantation. Vi utför även mindre ingrepp på barn i utredning. Dygnet runt utförs även akuta operationer. Vi har även extern verksamhet och medverkar vid operationer som görs på Röntgenavdelningen av Gastroenheten.

  • Kirurgi
  • Transplantation
  • Barn
  • Gynekologi
  • Urologi
  • Akutoperation

Uppvakning och Intensivvård

Intensivvårdsavdelningen tar emot patienter i alla åldrar från sjukhusets olika kliniker och akuta patienter där intensivvårdsinsatser behövs. De största patientkategorier är de med svåra infektioner och de som genomgått olika kirurgiska ingrepp som t.ex. transplantationskirurgi.

Uppvakningsavdelningen (UVA) är uppdelad i tre enheter: Preop, Postop och Uppvakningsenheten (UVE).

Mottagningar och smärtavdelning

Anestesimottagningen tar emot patienter för anestesibedömning före operation och post IVA mottagningen kallar alla patienter som vårdas en längre tid på IVA vid tre tillfällen under det första året efter utskrivning från IVA.

På smärtavdelningen arbetar vi med patienter med svår smärtproblematik i öppenvård och slutenvård.

Forskning

FoUU-enheten har till uppgift att stödja och stimulera forskning, utbildning och utveckling inom anestesi-, intensiv- och smärtvård.

Besöksadress

AnOpIVA kliniken
Plan 3, adress K32/B32
141 86 Huddinge

Är du patient eller närstående?