ANOVA - Norra Stationsgatan 69, 4tr

ANOVA (tidigare CASM - Centrum för Andrologi och Sexualmedicin) är ett unikt centrum med bred och gränsöverskridande kompetens för klinisk utredning och behandling med moderna och effektiva metoder baserade på aktuell forskning inom områdena Andrologi, Sexualmedicin och Transmedicin.

Vi utreder och behandlar patienter med olika problem med manliga fortplantningsfunktioner (barnlöshet, steriliseringsuppföljning, potensproblem samt olika behandlingar som kan skada framtid fortplantningsförmåga. Vi tar också emot män, kvinnor och par med olika former av sexualmedicinska problem.

Vid vår enhet samarbetar läkare (endokrinologer, urologer, psykiatriker, laboratoriespecialister), psykologer, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker för bästa utredning och behandling. Vid laboratoriet utförs spermaanalys med metodik som uppfyller kvalitetskraven från Stockholms Läns Landsting.

Den 24 maj 2016 bytte verksamheten namn från CASM till ANOVA i nya fina lokaler på Norra Stationsgatan 69, 4 tr. Nytt telefonnummer är 08-517 732 00. 

Den 15 februari 2017 anordnades Informationsföreläsning för intresserade

Könsdysfori, utredning, behandling och uppföljning i Stockholms Läns Landsting

Klicka här för mer information

Är du patient eller närstående?