ANOPIVA-kliniken Solna

Under alla dygnets timmar bistår ANOPIVA-klinikens personal vid komplicerade kirurgiska ingrepp och avancerad behandling av svårt sjuka eller skadade patienter.

ANOPIVA-kliniken i Solna är en av landets större anestesi- operations- och intensivvårdskliniker. Vi har funnits sedan 1940 då Sveriges första anestesiläkare, Torsten Gordh, återvände från sin utbildning i USA. Hos oss arbetar över 600 medarbetare. Under vardagar bedriver vi verksamhet på drygt 30 operationssalar, fördelade till 8 olika sektioner och lokaler. Till vår klinik hör även flera uppvakningsavdelningar, intensivvårdsavdelningar, en avdelning för hyperbar syrgasbehandling i tryckkammare samt smärtmottagning och intensivvårdsmottagning. Vi finns i beredskap dygnet runt för olyckor och akuta sjukdomsfall.

Kliniken har även olika mottagningar för patienter inom öppenvården:

smärtmottagningarna, anestesimottagningen och intensivvårdsmottagningen.

Vid kliniken arbetar specialistläkare inom anestesi- och intensivvård, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, intensivvårdsjuksköterskor, undersköterskor, samt läkare och sjuksköterskor under specialistutbildning. Vi har ett stort utbildningsuppdrag för framtidens sjukvårdspersonal och vi är ledande inom forskning på anestesi och intensivvård.

ANOPIVA-kliniken Solna

Postadress
Karolinska Universitetssjukhuset
ANOPIVA-kliniken Solna, F2:00
171 76 Stockholm

Är du patient eller närstående?