The 2016 Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention

Monday April 18th in Nanna Svartz Aula Karolinska Universitetssjukhuset in Solna

2016 Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention:

Föräldraperspektiv och föräldrars medverkan i vården

Denna 7:e Stockholmskonferens fokuserar liksom tidigare år på evidensbaserad metoder av utvecklingsstödjande vård för nyfödda som baseras på aktiv föräldramedverkan och som påbörjas redan vid födelsen – ultra-tidig intervention. Svenska Neonatalförbundet kommer att beskriva föräldraperspektivet och det kommer presenteras nya forskningsrön från en färsk europeisk multi-center studie om föräldra-barnseparation och hur föräldrastöd uppfattas av föräldrar och av personal. Det kommer att presenteras beskrivning av praktiska exempel samt redogörelser för pågående studier.

2016 Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention:

The 7th Stockholm Conference on early developmentally supportive care will continue the theme on how to achieve the optimal long-term outcomes by an active involvement of families in the care of the newborn infant. There will be presentation on parents' view but also recent scientific findings on parental participation, non-separation and nursing support in a European study. The clinical experience of Karolinska and on-going trials will be discussed.The recently developed Family Infant Neurobehavioural Education (FINE) for basic training in developmentally supportive care including experience of its implementation in two European countries will be presented
A session on post-discharge developmentally supportive interventions will cover presentations on training, research findings and planned trials in the Netherlands and France.

Stockholm Conference on Ultra-Early Intervention