Elektronisk beställning för pappersremisser

Beställning för alla Karolinska Universitetslaboratoriets pappersremisser samt förtryckta etiketter med beställaridentitet.

Utskriftsbara remisser

  • Lokala närvårdanalyser
  • Transplantationsimmunologi
  • Autolog blodgivning
  • Rekvisitionsblankett för PKU-diagnostik
  • Remisser till CMMS

Information om förtryckt beställaridentitet

Formulär för beställning av remisser

Fyll i din beställarinformation, kombikakod och antal exemplar av remisser som önskas


Fyll i antal exemplar av önskad remiss