Patientanvisning för EMLA

Patientanvisningar för smärtlindring vid venprovtagning på svenska och andra språk. Det finns två anvisningar, en inför venprovtagning och en när patienten får med sig plåster och återkommer för provtagning.

Smärtlindring inför venprovtagning

Smärtlindring vid senare tillfälle