Senareläggning av ny analys: 5-HIA

Nyhet

På grund oförutsedda instrumentproblem måste start av ny analys, 5-HIA (5-hydroxi-indolättiksyra) S- på Klinisk kemi och KUL24Sju, senareläggas.

På grund oförutsedda instrumentproblem som minskar vår analyskapacitet under månaderna november – december 2017 måste starten av den nya analysen 5-HIA i serum senareläggas. Nytt startdatum beräknas till v 8 2018 (2018-02-21).
Vi beklagar de eventuella olägenheter detta kan medföra för våra beställare.

Kontaktpersoner vid frågor:

Gösta Eggertsen
Medicinskt ansvarig
Tel: 08-585 812 37 /  073-699 88 57
E-post: gosta.eggertsen@sll.se

Anders Lindgren
Sjukhus kemist
Tel: 08-585 81180
E-post: anders.lindgren@sll.se