Drogtester

Drogtester för beroende- och missbruksvård samt företagshälsovård och körkortsärenden i urin, saliv och utandningsluft. Här hittar du instruktioner, rekvisitionsblanketter och bilder på materiel.

Drogtester provtagningsmateriel

Provtagningsenheter för övervakad urinprovtagning