Stickrädsla

Vid uttalad stickrädsla kan en patient behöva särskilt stöd inför blodprovtagning. Här följer information om hur du som vårdgivare kan gå tillväga för att hjälpa patienten inför provtagning hos oss på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Vid blodprovtagning hos oss får alla patienter smärtlindring vid behov, men om en patient har en uttalad stickrädsla kan särskilt stöd behövas. 

För att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om den stickrädda patienten vill vi att ordinerande läkare tar telefonkontakt med Karolinska Universitetslaboratoriets kundtjänst innan tidsbokning för provtagning.

   Kundtjänst 08- 517 719 99


Kontaktperson ringer sedan själv upp patienten och bokar tid.

Vi behöver följande uppgifter från dig som vårdgivare om patienten:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer dagtid
  • Bakgrund om patienten och dess stickrädsla
  • Vårdgivarens kombikakod

Provtagningsenheter med möjlighet att ta emot vuxna patienter med uttalad stickrädsla

Provtagningsenheter med möjlighet att ta emot barn med uttalad stickrädsla