Uppdateringar av analyskataloger

För kunder med elektroniska beställningar och/eller elektroniska svar tillhandahåller Karolinska Universitetslaboratoriet analyskataloger innehållande sortimentet av analyser.

Aktuell analyskatalog är nödvändig för att även laboratoriesvaren ska kunna tas emot på ett optimalt sätt i respektive journalsystem.

Uppdatering sker två gånger per år. Information om aktuella förändringar skickas ut till användare samt publiceras på denna sida cirka en vecka före aktuellt datum.

Uppdatering 2017:

8 november 2017, informationsbrev

10 maj 2017, informationsbrev

Uppdateringar 2016:

 

19 oktober 2016, informationsbrev

20 april 2016, informationsbrev

  

Uppdateringar 2015:

14 oktober 2015, informationsbrev

22 april 2015, informationsbrev

Uppdateringar 2014:

15 april 2014, informationsbrev

15 oktober 2014, informationsbrev