Blodgruppering för privat ändamål

Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder dig blodgruppering för privat ändamål. Här får du information om var du du vänder dig för ytterligare information samt var provtagningen utförs.

Från och med den 1 juni 2017 kommer inte Centrum för aferes och stamcellshantering att utföra blodgrupperingar för privat ändamål.
Du hänvisas till ansvarig vårdgivare.

Om du vill få din blodgrupp dokumenterad för privat ändamål kan du vända dig till Centrum för aferes och stamcellshantering för  ytterligare information, tidsbokning och prisuppgift.

Kontakt Centrum för aferes och stamcellshantering

Telefonnummer:

08 -517 759 14

Besöksadress:

Centrum för aferes och stamcellshantering, CASH
B1:05, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Provtagning för blodgruppering

  • Godkänd legitimation krävs.
  • För barn under 7 år sker provtagning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 

Svar på din blodgruppering

Svaret på din blodgruppering  skickas till din folkbokföringsadress alternativt
hämtas på Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Solna.


På särskild begäran kan internationellt blodgrupperingssvar lämnas på engelska.