Strategiska patient- och närståenderådet

”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är Karolinska Universitetssjukhusets vision och därför inför vi ett strategiskt patient- och närståenderåd för att säkerställa att strategiska beslut alltid är i linje med dagens och morgondagens patienters intressen.

Strategiska patient- och närståenderådet ska verka på en sjukhuscentral nivå med ett uttalat strategiskt perspektiv och verka med och mot sjukhusledningen. Frågor som anses vara viktiga för, och initieras av, patienter och närstående ska bli en del av agendan i sjukhusets högsta strategiska beslutsform.

Medlemmarna i rådet ska ingå i kraft av personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens. Det är önskvärt att de har erfarenhet av sjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset, men ej nödvändigt. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser och spegla samhällets sammansättning.

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara patient eller närstående, gärna på Karolinska Universitetssjukhuset. Du bör ha ett perspektiv som sträcker sig utanför din egen erfarenhet och sjukdomsbild. Du får inte nyligen ha varit anställd vid sjukhuset. Som medlem i rådet kommer du inte att företräda en specifik patientgrupp utan delta utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper. Tillsammans ska medlemmarna representera en bredd av kompetenser som speglar samhällets sammansättning.

För din medverkan i rådet betalas ett arvode samt reseersättning ut. Ni träffas sex till åtta gånger per år, ca tre timmar vid varje tillfälle. Under en övergångsperiod har rådet en interimistisk ordförande, sedan väljs ordförande från rådets medlemmar.

Är du intresserad?

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig för en kortare intervju. Vi använder telefon så ni slipper skicka känslig information över nätet. 


Namn
Telefon

Har du frågor?
Maila strategiskapatientradet.karolinska@sll.se eller ring till nedanstående kontaktpersoner:

Jessica Abreu Munoz: 070-089 17 66
Åsa Hällström: 072-599 12 28