Har du synpunkter på vården?

Det är viktigt att du som är patient känner till vart du kan vända dig om du har synpunkter eller klagomål på vården. Du och dina närståendes synpunkter är också betydelsefulla för framtida patienters skull - för att vi ska kunna säkra och vidareutveckla god vård.

I första hand - kontakta berörd verksamhet

När du eller närstående har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand ta kontakt med berörd verksamhet.

Kontakta Patientvägledaren

Om du vill framföra dina synpunkter till någon annan än vårdpersonalen kan du vända dig till Patientvägledaren (tidigare Patientombudsman). Patientvägledaren fungerar som en länk mellan berörda parter och har tystnadsplikt. Om du önskar kan du vara anonym.

Tänk på att inte ange känsliga personuppgifter när kontaktar oss. Exempelvis personnummer, fullständigt namn eller information om din hälsa. Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet och det innebär att i princip alla handlingar som inkommer till eller upprättas inom sjukhuset är att betrakta som allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen. Kort innebär detta att alla dessa handlingar kan begäras ut av vem som helst. Det innebär dock inte att alla inkomna handlingar automatiskt blir offentliga, en sekretessprövning görs alltid innan de lämnas ut, men vi rekommenderar trots allt att vara sparsam med känsliga uppgifter.

Kontaktvägar

Telefon: 08 - 517 72 670 (Tala in meddelande på telefonsvararen, vi ringer upp dig inom 3 arbetsdagar.)
E-post: patientvagledare.karolinska@sll.se Du blir kontaktad inom 3 arbetsdagar. 
Adress: Patientvägledare, Kvalitet och patientsäkerhet, T5:01, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Fler anmälningsinstanser och kommunal vård

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), patientförsäkringen Löf, Läkemedelsförsäkringen ) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om man inte är nöjd med vården