Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Till oss kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd samt tar hand om för tidigt födda barn.

Föräldrarna del i vårdteamet

En vårdfilosofi med familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård tillämpas vid alla Karolinskas neonatalavdelningar, men på Neo K78 på Karolinska i Huddinge har man gått ett steg längre. Här är föräldrarna hos barnet dygnet runt och utgör en del av vårdteamet.