Stomimottagning Urologiska kliniken Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 749 96

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stomimottagningen D1:01, STOCKHOLM

Hitta hit

På stomimottagningen arbetar en stomiterapeut med rehabilitering, omvårdnad och rådgivning till patienter och närstående.

Inför urostomioperation informerar och förbereder stomiterapeuten patienten. Efter operation är stomiterapeuten delaktig i utprovning av ett välfunderande bandage samt deltar i rådgivning och stöd för att hantera den nya livssituationen. Uppföljning sker kontinerligt under 12 månader efter utskrivning från sjukhuset. Därefter avgör den enskilda patientens behov uppföljningen.

Förutom det patientnära arbetet är undervisning av vårdpersonal och studenter en viktig del i arbetet.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Vi ber dig läsa kallelsebrevet noggrant! Här finns viktig information om vilka förberedelser som kan behöva utföras innan ditt besök på enheten.

Inför vissa undersökningar och behandlingar bifogas ett informationsblad eller broschyr. Läs också detta.

Kontakta oss om tolk behövs så beställer vi det.

Om dina besvär förvärras under tiden du väntar på ditt besök ska du ta kontakt med den läkare som skrev remissen.

Anmälan och betalning görs i kassan på Urologiska mottagningen. Gå rakt fram från huvudentrén, till höger om den stora väggmålningen. Kassorna är kontantfria och betalning sker med kort eller faktura. Även om du har frikort ska du registrera dig i kassan. Ta med legitimation som behövs för registrering av besöket.

Under besöket

Besök på stomimottagningen görs

Efter besöket

Du kommer vid besöket att få information av stomiterapeut om hur vidare vård och uppföljning kommer att ske. Vid behov finns möjlighet att kontakta oss på stomimottagningen via telefon. Var god se kontaktinformation högst upp på denna sida.