Urologisk inskrivningsenhet Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Hitta hit

Vid inskrivningsenheten sker inskrivning av alla patienter som kommer för en planerad operation eller annan urologisk åtgärd.

Där får du träffa våra sjuksköterskor och eventuellt en läkare inför din planerade operation i syfte att informera dig om det ingrepp du ska genomgå.

Inskrivningsenheten administrerar klinikens väntelistor och samordnar planeringen inför urologiska åtgärder.

 


Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Inskrivning inför din operation sker två till tre veckor före operation och tar 2-3 timmar. Du får en kallelse hemskickad inför besöket.

Under besöket

Vid inskrivning kommer du till vår inskrivningsenhet där du får träffa en sjuksköterska som tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryckskontroll och utför ett hjärt-EKG. Eventuellt får du även träffa en läkare.

Inför samtalet får du fylla i ett frågeformulär om din hälsa och kontaktuppgifter till dina anhöriga.

Under inskrivningssamtalet ges information om förberedelser inför operationen, vad operationen innebär och hur du på bästa sätt kan medverka till att förutsättningarna blir så bra som möjligt.

Efter besöket

Efter inskrivningssamtalet får du träffa en narkosläkare.