Lung Allergimottagning Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 720 76

Besök oss

Eugeniavägen 3, Solna, B04:09, STOCKHOLM

Hitta hit

På lungmottagningen erbjuder vi högspecialiserad vård för patienter med lungsjukdomar som inte kan utredas och behandlas på vårdcentral. Vi utreder och behandlar patienter med t.ex. KOL - Kronisk obstruktiv lungsjukdom Bronkiektasier, Sarkoidos, Fibros, Lungtransplanterade patienter, PAH, Allergi, Astma. Vårt uppdrag är att göra en kvalificerad bedömning och ta ställning till ytterligare utredning, behandling samt vård.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

 • Ta med legitimation och frikort (om du har ett) vid besöket.
 • Ta med dig en lista på mediciner som du är ordinerad.
 • Patientavgiften är 350 kronor om du inte går gratis enligt smittskyddslagen.
 • Om du är förhindrad att komma
 • Måste detta meddelas senast 24 timmar före bokat besök.
 • Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras även om du har frikort.
 • Du kan kontakta oss antingen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på telefon, se kontaktuppgifter högst upp på sidan.
 • Om du ringer oss får du lämna telefonnummer och personnummer så ringer vi upp dig senare under dagen.

Under besöket

 • Registrera dig i huvudkassan Eugeniavägen 3. Vår adress är B4:09. 
 • Om du får vänta längre än 30 min. efter inbokad tid har du rätt att få tillbaka patientavgiften. Det gäller om du begär det i direkt samband med ditt besök.
 • Medan du är på besök kan det bli aktuellt med provtagning. Detta görs medan du är kvar på mottagningen.
 • I samband med besöket kommer vi överens om hur din fortsatta vård ska se ut.

Efter besöket

 • Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev, telefonsamtal eller vid kommande återbesök.
 • Om din vårdgivare rekommenderat återbesök kan ny tid i regel ordnas i samband med besöket eller så blir du kallad per brev vid senare tillfälle.
 • Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster