Njur-KBC M87 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 800 00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, M87-89, HUDDINGE

Hitta hit

KBC - konsult och behandlingscentralen

KBC genomför kliniska forskningsstudier samt läkemedelsstudier inom den njurmedicinska kliniken. Vi har en kompetens och ett arbetssätt som  uppfyller nationella och internationella kvalitetskrav. Utöver det genomför vi njurfunktionsundersökningar (iohexolclearance) samt mindre kirurgiska ingrepp såsom borttagande av CDK. Vi utför även benbiopsier.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Ta med legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgift enligt gällande taxa. Deltar du i vissa studier så kan de vara avgiftsbefriade, personalen ger dig besked.

Då många av våra patienter är allergiker är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter inför besöket.

Under besöket

Hos oss gör du bland annat njurfunktionsundersökningar (iohexolclearence) och mindre kirurgiska ingrepp som borttagande av CDK (central dialys kateter), samt benbiopsier.

Efter besöket

Om du efter ditt besök kommer på att du glömt något eller har andra frågor så kan du alltid kontakta oss.

Läs mer