Vårdavdelning Hjärta och kärl, HIA F11:75 F11:77

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Eugeniavägen 23, C12:75-77, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Kärlkramp , Hjärtinfarkt , Bröstsmärta

På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas du som har akuta hjärtsjukdomar.
Flertalet av våra patienter kommer hit via akutmottagningarna, men även via ambulans eller från andra avdelningar. Vi har även en avdelning för dig som ska genomgå planerad utredning eller behandling.

Tillstånd som kräver intensivvård kan förutom hjärtinfarkt också vara instabil kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och andra akuta tillstånd.
Vården bedrivs med tillgång till avancerad teknisk utrustning, specialutbildad personal och i enlighet med nationella riktlinjer.

Vården följs upp via nationella kvalitetsregister (Riks-HIA, SEPHIA).

F11:75-77 HIA ingår i Hjärtsviktscentrum som är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Du får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

 

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Vänligen undvik starkt doftande parfymer och blommor vid besök då vi har både patienter och personal som är allergiska.

Du är välkommen att höra av dig till vår avdelning vid frågor.

Under besöket

Tänka på att mobiltelefoner ska vara avstängda på avdelningen.

Efter besöket

Vid utskrivningen får du ett utskrivningssamtal med läkare.