Vårdavdelning Hjärta och kärl M84 HIA Huddinge

På hjärtintensivvårdsavdelningarna övervakas och behandlas du som har akut hjärtsjukdom.

Flertalet av våra patienter kommer hit via akutmottagningarna, men även via ambulans eller andra avdelningar.

Vi tar även emot dig som ska genomgå planerad kranskärlsröntgen.

Tillstånd som kräver intensivvård kan förutom hjärtinfarkt också vara instabil kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och andra akuta tillstånd.

Vården bedrivs med tillgång till avancerad teknisk utrustning, specialutbildad personal och i enlighet med nationella riktlinjer.

Vården följs upp via nationella kvalitetsregister (Riks-HIA, SEPHIA).

Vi är en del av Mottagning Hjärta och kärl Huddinge