Vårdavdelning Hjärta M82 Huddinge

På vårdavelning M82 vårdas huvudsakligen du som har hjärtsvikt och rytmrubbningar. Du kan komma in från akuten, från andra avdelningar eller hemifrån för att göra planerade undersökningar och utredningar. Avdelningen är uppdelad i en akut del med 13 vårdplatser och en del med 10 vårdplatser för planerade undersökningar och utredningar.

Du kan komma till oss för planerad behandling om du till exempel har rytmrubbningar som förmaksflimmer och ska göra ablation, elkonvertering, få en pacemaker inopererad, göra hjärtkateterisering eller hjärtbiopsi. Ofta kan du gå hem samma dag, ibland får du stanna kvar över natten och gå hem dagen därpå.

På avdelningen finns också transplantationsmottagningen, för dig som utreds inför samt uppföljning efter, hjärttransplantation.

På M82 finns ett övervakningssystem som kontrollerar hjärtrytmen (telemetri), därför ska mobiltelefoner vara avstängda då de kan störa utrustningen. Vi gör ofta ultraljud av hjärtat, samt olika röntgenundersökningar.

Vi är en del av Mottagning Hjärta och kärl Huddinge

Ansvarig för arytmiverksamheten

Överläkare Jonas Schwieler

Ansvarig för pacemakerverksamheten

Överläkare Fredrik Gadler

Ansvarig för hjärtsviktsverksamheten

Överläkare