Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 817 30

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C2:89, HUDDINGE

Hitta hit

Till mottagning Hjärta och Kärl Huddinge remitteras patienter som behöver bli undersökta av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärt- och kärlsjukvård.

Vi tar bl.a. emot patienter med hjärtsvikt, rytmrubbningar (arytmier), pacemaker (ICD/CRT) samt patienter med sjukdom i kranskärl och hjärtklaffar.

Mottagningen omfattar även preoperativa bedömningar och postoperativa besök efter hjärtoperation.

Under ditt besök kontrollerar vi dina symptom. Beroende på anledningen till ditt besök så genomför vi ett antal undersökningar och tar prover, som t.ex. blodtryck, blodprov, EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat eller kärlen i benen. I samband med besöket så görs ofta justering av dina mediciner.

Vi arbetar med att informera om sjukdomens orsaker och även faktorer som påverkar din sjukdom. Det kan vara behov av livsstilsförändringar, t.ex. rökavvänjning och förbättrade matvanor. Vårt mål är att stödja dig i att minska risken för återinsjuknande. Om du är på besök inför operation så informerar vi om hur du behöver förbereda dig och hur operationen går till samt om potentiella komplikationer. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och vi är måna om att du ska vara nöjd med besöket hos oss.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Läs igenom din kallelse ordentligt då, hjärtmottagningen finns både i Huddinge och Solna.
  • Vänligen registrera dig i centralkassan i huvudentrén på plan 5 eller i entré R2 på plan 4, innan det avtalade besöket
  • Kassorna är kontantfria så betalning sker med kort eller via faktura.
  • Kom i god tid då det kan vara kö till kassan.Frikort gäller.
  • Medtag giltig legitimation.
  • Det finns få möjligheter att omboka tiden. Vi ber er därför vidta alla åtgärder för att komma på den erbjudna tiden.
  • Vi är tacksamma om ni undviker att använda parfym eller rakvatten, då många av våra patienter har luftrörsbesvär.
  • Återbud kan lämnas dygnet runt i röstbrevlådan. Tänk på att du måste lämna återbud senast 24 timmar före besöket, annars debiteras du för besöksavgiften.OBS! Ej avbokad tid debiteras även om du har frikort.

Under besöket

Ha kläder som är enkla att ta av så underlättas t.ex. blodtrycksmätning och EKG

Efter besöket

Efter ditt besök kommer du tillsammans med läkare och vårdpersonal överens om vidare planering
Den eventuella behandling som utprovas av oss, följs regelmässigt upp härifrån under en tid. Behandlingsansvaret återförs därefter till din ordinarie behandlande läkare, exempelvis på vårdcentralen.