Vårdavdelning Hjärta och kärl, C11:25 C11:27

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 748 09

Besök oss

Eugeniavägen 23, C11:25-27, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Hjärtrytmrubbningar, Förmaksflimmer, Hjärtsvikt

C11:27 är en veckoavdelning för dig som ska genomgå till exempel kranskärlsröntgen, PCI, TAVI/mitraclip, pacemaker/ICD operationer, elektrofysiologiska ingrepp, elkonvertering, GUCH, medicininställningar samt ett visst akutintag i mån om plats.

C11:27 ingår i Hjärtsviktscentrum som är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens kring hjärtsvikt. Du får säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Tag med ID-handling och aktuell medicinlista.

Vi vill att du bekräftar att du kan komma på den planerade behandlingen.

Läs kallelsen noga, där står det om du ska betala eller gå direkt till avdelningen.

Under besöket

Var vänlig undvik starkt doftande parfym och blommor vid besök då vi har både patienter och personal som är allergiska

Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning får användas på avdelningen

Efter besöket

Du kommer få med dig din läkemedelsberättelse hem och du kommer bli kallad för ett återbesök.