Reproduktionsmedicin

Ring oss

08-585 875 06

Telefontider idag

07:00 - 13:00

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag 07:00 - 15:00
 • Tisdag 07:00 - 14:00
 • Onsdag - Torsdag 07:00 - 15:00
 • Fredag 07:00 - 13:00
 • Tidsbokning/rådgivning: 08-585 875 06
 • Återbud: 08-585 816 15

Besök oss

Hälsovägen, Huddinge 7, Novumhuset plan 4 Hiss F, Hälsovägen 7 eller Blickagången 6, Flemingsberg, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Ofrivillig barnlöshet, Oförklarad infertilitet, Fertilitetsbevarande åtgärder

alla

kvinnlig faktor,

manlig faktor,

äggdonation,

spermiedonation,

Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)

Reproduktionsmedicin Karolinska har ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning (ART) eller som det också kallas In vitro fertilisering (IVF). Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.

Vi erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör assisterad befruktning. Vi jobbar integrerat med olika specialiteter, vård, forskning och utbildning.

 • Assisterad befruktning (IVF, ICSI, FER)
 • Assisterad befruktning donation - spermier
 • Assisterad befruktning donation - ägg
 • Fertilitetsbevarande åtgärder (FP)
 • Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)
 • Återföring av frysförvarade tinade embryon (FER)

Länk till mer information om våra behandlingar.

Reproduktionsmedicin är diplomerad inom HBTQ - Till oss är alla välkomna!

Dina synpunkter är värdefulla!

Att tro är inte detsamma som att veta. Dina upplevelser är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker! Nu erbjuds du som IVF-patient att tycka till i en nationell enkät. Att du talar om hur du upplever omhändertagandet och vården på Reproduktionsmedicin är av största vikt för att vi ska kunna förbättra vår kvalitet på vården.

Samtliga IVF-kliniker i Sverige driver gemensamt och i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett kvalitetsregister för IVF-behandlingar. Mellan 15 januari till 15 april genomförs enkätundersökning som du som patient erbjuds att delta i. Du kommer att tillfrågas om deltagande på ägguttagsdagen.

Vi hoppas verkligen att du vill vara med och påverka!

Kontakta de medicinska sekreterarna

När du kontaktar de medicinska sekreterarna på telefon får du en tid då vi ringer upp dig. Observera att din nummerdisplay visar "dolt nummer" när vi ringer upp. Fråga oss om remisser, kötid, kostnader etc. (inte medicinska frågor, då ringer du barnmorskorna). Om du flyttar ändras din adress hos oss då vi är kopplade till folkbokföringen.

Telefonnummer: 08-585 816 15

Vill du skicka e-post till oss? E-postadress till Reproduktionsmedicin.
Observera att du inte kan avboka ditt besök via e-post.

Faxnummer 08-585 872 50

Medicinskt bedömningsunderlag (läkarremiss) högspecialiserad vård

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

En ny lag trädde i kraft från den 1 april 2016 som ger ensamstående kvinnor möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

Syskonbehandling

Vid syskonbehandling måste paret själva stå för kostnaden. Syskonbehandling ges i mån av resurser och väntetiden är svår att förutsäga. För närvarande är väntetiden 2 månader. Det första barnet ska ha fyllt 1 år innan väntelista kan bli aktuellt.

Utomlänspatienter

För utomlänspatienter/par är det hemlandstingets regler som bestämmer kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges. För att kunna erbjuda paret behandling måste vi få en betalningsförbindelse/ specialistvårdsremiss.

För patienter som söker sig till Reproduktionsmedicin Karolinska med hänvisning till nya patientlagen gäller Stockholm läns landstings regler. Här behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog som har avtal med hemlandstinget.

Sjukhusgemensam information

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

När du/ni har kommit fram i kön skickar vi en kallelse. Kallelsen kan innehålla:

 • karta
 • informationsbroschyr från Karolinska Universitetssjukhuset
 • information om Biobanken
 • hälsodeklarationer

På kallelsen står ungefär hur lång tid besöket kommer att ta. SMS - påminnelse skickas för den bokade tiden. Om du inte vill ha påminnelse per SMS vänligen kontakta oss.

På Reproduktionsmedicin finns det tyvärr ingen möjlighet att köpa mat eller dryck.

Parkering vid Novumhuset

12 parkeringsplatser finns strax utanför entrén vid Hälsovägen 7 men på grund av omfattande byggnadsarbeten på sjukhusområdet är det svårt att hitta en ledig plats. Se kartan för alternativa parkeringsplatser och vi rekommenderar att du är ute i god tid.

Karta över sjukhusområdet och parkeringsplatser

Legitimation och betalning

Anmäl dig/er i receptionen när du/ni kommer. Du/ni måste alltid kunna legitemera dig/er vid ditt/ert besök. Ta med giltig legitimation och eventuellt högkostnadskort inför besöket. På Reproduktionsmedicin kan du/ni betala med kort eller mot faktura.

Vad kostar det?

Vid besök på Reproduktionsmedicin tas ordinarie patientavgift ut för båda i paret som ska behandlas. Patientavgiften är 350 kronor per person och tas ut upp till frikortsnivån.

Spermaprov

Spermaprov vid fertilitetsundersökning är kostnadsfritt. Patientavgift betalas för prov i samband med behandling. Spermaprov lämnas direkt till Reproduktionsmedicinska laboratoriet. Gå direkt till vänster i entrén på Reproduktionsmedicin.

Film

 

Våra läkare

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare. Vi har också läkarkandidater och specialistläkare under utbildning hos oss.

Tolk

Det är viktigt att du förstår den information om behandlingen du får av barnmorskor och läkare. Om du behöver tolk, kontakta de medicinska sekreterarna på Reproduktionsmedicin.

Återbud eller avbokning

Behöver du boka om eller boka av din tid ska du göra det så snart som möjligt. Vid återbud dagen före eller samma dag som besöket ring 08-58580000 och begär receptionen på Reproduktionsmedicin. Avbokar du/ni tiden senare än 24 timmar före besöket eller uteblir får du/ni betala besöksavgift. Det gäller även för patienter med frikort. Om du lämnar återbud/uteblir mer än 2 gånger avslutas remiss och väntelista.

Det går bra att avboka din tid via 1177 Vårdguiden e-tjänster (Mina Vårdkontakter) eller genom att ringa barnmorskorna på telefon 08-585 875 06 eller de medicinska sekreterarna på telefon 08-585 816 15.

Önskar du boka en ny tid vänligen ring barnmorskorna på telefon 08-585 875 06 eller de medicinska sekreterarna på telefon 08-585 816 15.

Försenad?

Om du blir försenad till din inbokade tid kan du ringa till sjukhusets växel på nummer 08-585 800 00 och be att få bli kopplad till Reproduktionsmedicins reception.

Ytterkläder

Häng gärna av dig ytterkläder i ett av våra låsbara skåp men förvara inte värdesaker i skåpet. Reproduktionsmedicin kan inte ta ansvar för dina tillhörigheter. Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns risk för stölder.

Parfym och starka dofter

Undvik att använda parfymerade hud- och kroppsvårdsprodukter, många  har problem med astma eller allergi och embryon är mycket känsliga.

Blanketter att skriva ut

Samtycken

 

Under besöket

Är du patient i behandling anmäler du dig i receptionen vid ankomst.

Ska du lämna spermaprov går du direkt till provinlämning spermier på Reproduktionsmedicinska laboratoriet.

Under besöket på Reproduktionsmedicin kommer du/ni att träffa både kvinnliga och manliga specialistläkare och barnmorskor.

Provtagning

Eventuellt tas nya blodprover avseende Hepatit B, Hepatit C, HIV/HTLV1/HTLV 2, Syfilis samt immunitetsprövning mot Röda hund (rubella). Vanligen krävs även en bedömning av behandlad kvinnas ovarialreserv ('äggreserv') detta görs med ultraljudsundersökning (AFC) samt blodprov (AMH). Prover får inte vara äldre än 2 år.

Karolinska Universitetslaboratoriet

Du/ni kommer att få muntlig och skriftlig information om behandlingen/den fortsatta planeringen.

Efter besöket

Efter besöket kan du/ni kontakta barnmorskorna per telefon för att få svar på eventuella frågor kring din/er behandling.

Du/ni kommer också att meddela behandlingsresultatet och får då information om nästa steg.

Graviditetstest

En behandling mot ofrivillig barnlöshet avslutas med ett vanligt graviditetstest. När ni har genomgått en behandling hos Reproduktionsmedicin får ni ett test av oss.

Redan efter 16 dagar kan kvinnan göra testet enligt anvisningarna och få ett första besked. Hur ni sedan går vidare beror på om resultatet blir positivt eller negativt.

Vad gör vi om testet är positivt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar det positiva resultatet. En tid för ett ultraljud bokas och ni ringer även till Mödravårdcentralen (MVC).

Vad händer om testet är negativt?

När graviditetstestet är gjort ringer ni till barnmorskan på Reproduktionsmedicin och meddelar att resultatet blev negativt. Sedan planerar ni tillsammans med barnmorska hur ni ska gå vidare.

Någon att tala med

1177 Vårdguiden

Graviditetsrapport