Auroramottagningen

Auroramottagningen i Solna flyttar den 14 maj 2018!

17 maj 2018, 12:51

Auroramottagningen flyttar den 14 maj till Karolinska vägen 37A (internadress QB83).

Ingång till Q-husets huvudentré (gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus), hiss QD, 3 trappor. Aurorarummets väntrum direkt i anslutning till hisshallen.


Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Solna.

Välkommen!

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 793 26

Telefontider idag

08:00 - 15:00

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Söndag 08:00 - 15:00
  • Tidsbokning/rådgivning: 08-517 793 26
  • Återbud: 08-517 793 26

Besök oss

Karolinska vägen 37 A, Solna, QB83, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 08:00 - 15:30

Vi tar emot dig som känner oro och rädsla inför din förlossning.

Att känna oro och rädsla inför sin förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på mödravårdcentralen om vad just du funderar på. Om du behöver ytterligare samtalsstöd så kan barnmorskan skriva en remiss till oss och du får en kallelse inom några veckor.

Du kan vara både först- eller omföderska och din partner är självklart välkommen att följa med.

Vi som arbetar på mottagningen är alla mycket erfarna barnmorskor och arbetar både på Auroramottagningen och på förlossningen. Några av oss har även samtalsutbildning.

Vi erbjuder samtalsstöd under graviditeten. Vi träffas en timme per gång och oftast 1-5 gånger. Avslutningsvis gör vi en skriftlig planering som vi gemensamt kommer fram till. Planeringen dokumenteras i din journal. Alla som tar hand om dig på förlossningen, både barnmorskor och vid behov läkare kommer att kunna läsa planeringen som gjorts tillsammans med din aurorabarnmorska.

Önskar du föda med planerat kejsarsnitt?

En del kvinnor har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt på grund av stark oro eller otrygghet inför vaginal förlossning. Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som kan medföra högre risk för kvinnan och barnet vilket måste vägas mot fördelarna i varje enskilt fall. Du som har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt, men där medicinska skäl saknas, får träffa en samtalsbarnmorska för att berätta om din oro och gå igenom de möjligheter som finns för att få hjälp. Målsättningen med samtalen är att du ska känna en ökad trygghet inför den kommande förlossningen och få metoder för att hantera och minska oron. Vid behov träffar du även en förlossningsläkare, som baserat på samtalen hos barnmorskan och din egen berättelse, gör en bedömning av om det finns starka skäl för planerat kejsarsnitt trots att medicinska skäl saknas. Om bedömningen blir att det inte finns skäl för planerat kejsarsnitt, kommer du istället att få erbjudande om fortsatt stöd inför förlossningen och en individuell förlossningsplan. Förlossningsplanen dokumenteras i din journal och är därför tillgänglig oavsett på vilken klinik du föder.

Nyfödda fötter. Fotograf: Ingela Wåhlstrand

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge finns också en  Auroramottagning

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Du är välkommen att ringa till oss för att boka tid. Du kan även bli kallad till oss efter att remiss har skickats från din MVC-barnmorska.

Under besöket

I en lugn och rogivande miljö får du ha ditt samtal med din aurorabarnmorska. Ni pratar helt ostört i en timme. Ibland kan samtalsämnet bli känslosamt och om det finns något ni pratar om som du inte vill ska stå i din journal så går det bra att säga det till barnmorskan.

Efter besöket

Det är vanligt och faktiskt bra att det dyker upp tankar och funderingar efter ett samtal. Prata om tankarna med din aurorabarnmorska vid nästa besök.