Centrum för fostermedicin CFM Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 740 89

Telefontider idag

08:00 - 09:30

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag - Fredag 08:00 - 09:30
 • Fredag 13:00 - 14:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Centrum för fostermedicin C2:U1

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 15:00

Tillfälligt ändrade tider

måndag - torsdag 08:00 -16:00

fredag 08:00 - 14:00

lunchstängt 12:00 - 13:00

Diagnoser:

missbildningsdiagnostik, kromosomavvikelse, missfall

På Centrum för fostermedicin Solna är vi specialiserade på graviditeter där fostret har någon form av missbildning. Vi utför även moderkaksprov och fostervattenprov samt ultraljud i tidig och sen graviditet. Hos oss kan du även få kontakt med genetisk vägledare.

På Centrum för fostermedicin Solna har vi fostervården som är en specialmottagning för dig som väntar barn med någon missbildning eller annan komplikation.

Vi finns också i Huddinge. Centrum för fostermedicin Huddinge är specialiserade på behandlingar av foster inuti livmodern, så kallad fosterterapi.

Fosterdiagnostik – du väljer själv!

Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar är frivilliga och du väljer själv vilken vårdgivare som ska utföra den. För att komma till oss krävs remiss, besöket blir då kostnadsfritt.

Mer om din graviditetslängd

Mer om fosterdiagnostik

Du som ska göra ultraljud

Alla gravida i Sverige erbjuds att göra ett rutinultraljud under graviditeten. Denna utförs oftast kring graviditetsvecka 18-20. Ett rutinultraljud görs främst för att räkna ut förlossningsdatum, se antal foster och bedöma moderkakans läge. Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta grava missbildningar.

Mer om ultraljud

Mer information om ett rutinultraljud hos oss kan du hitta på Bildspel från ett rutinultraljud.pdf

Cirka 98 procent av alla rutinultraljud är normala

Vid ytterst få fall, cirka två procent, upptäcks en avvikelse. Om misstanke finns att fostret har en missbildning måste ytterligare ultraljudsundersökningar göras och ibland även andra prover tas för att komma fram till en diagnos och även prognos för det väntade barnet.

KUB-kombinerat ultraljud och blodprov

KUB görs i tidig graviditet. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har har en kromosomförändring.

Sannolikhet för kromosomfel

Moderkaksprov och fostervattenprov

Om du har en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse eller andra allvarliga ärftliga tillstånd, eller om man har upptäckt någon missbildning vid ultraljudsundersökningen, kan man utföra ett moderkaksprov alternativt fostervattenprov.

Mer om moderkaksprov

Mer om fostervattenprov

NIPT-ett blodprov som kan påvisa kromosomavvikelse hos fostret

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing. Vid NIPT tas ett blodprov från den gravida kvinnan. I blodet finns en liten mängd DNA från fostret och genom att analysera blodet kan man upptäcka om fostret har en anueploidi det vill säga för många eller för få kopior av vissa kromosomer. Med en träffsäkerhet på drygt 99 % ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 13, 18, 21 och könskromosomerna X och Y.

Mer om NIPT

NIPT-information.pdf

I avvaktan på att landstingspolitikerna fattar beslut om hur NIPT ska användas, erbjuds testet tills vidare enbart gravid som fått en förhöjd sannolikhet vid KUB-undersökningen, det vill säga en sannolikhet på mer än 1: 200. För närvarande kan det ta upp till 12 arbetsdagar innan man får svar på blodprovet.

Vissa privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad. I den privata vården kostar en NIPT-analys mellan 7 000 och 11 000 kronor.

Mer information om fosterdiagnostik och riskvärdering

kan du få här på Fosterdiagnostik och riskvärdering

Genetisk vägledning

Hos oss arbetar en genetisk vägledare. Genetisk vägledning är en medicinsk konsultation, ett informationssamtal, som går igenom genetiska, medicinska och psykologiska frågeställningar associerade med risken för en genetisk sjukdom i en familj eller i en släkt.

Mer om genetisk vägledning

Ultraljud i graviditetens senare del

När ultraljud görs senare under graviditeten kan det väntade barnet viktskattas genom att man mäter huvud, buk och lårben. Vid en sådan undersökning bedöms även fostervattenmängden och moderkakans läge.

Om det är större avvikelser i fostervikten eller fostervattenmängden, kan kompletterande undersökningar behöva göras, till exempel flödesmätningar i olika blodkärl hos det väntade barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär.

Om det väntade barnet väger mindre än förväntat får du kontakt med specialmödravården som finns på Karolinska Solna.

När allt inte är normalt vid det rutinmässiga ultraljudet

Ibland upptäcker vi något som vi inte på en gång kan avgöra om det är normalt eller inte. Det kan krävas upprepade undersökningar innan du kan få ett besked. Osäkerheten medan du väntar på svar kan vara en belastning. Det är också oundvikligt att vi av och till påvisar en mindre avvikelse som inte påverkar livskvaliteten hos ett i övrigt helt normalt foster.

Fostervården-specialmottagning på CFM Solna

Till oss kommer du som väntar barn med någon misstänkt eller konstaterad missbildning, kromosomavvikelse eller annan komplikation. Syftet är alltså inte att avbryta graviditeten, utan att förbereda dig som blivande förälder och planera förlossningen.

Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en missbildning som är så allvarlig att barnet inte kommer att leva vid födelsen eller kommer att dö kort därefter. Det kan också vara så att barnet kommer att födas med ett allvarligt handikapp eller behöver genomgå en eller flera operationer efter födelsen. I dessa fall erbjuder vi föräldrarna särskild rådgivning och stöd.

Besök Fostervården så kan du få mer information om hur vi arbetar.

Vid vår senaste nöjdhetsenkät har  90 % av de som besökt läkare svarat "utmärkt" eller "mycket bra" vård och behandling

Minst två gånger om året delar vi ut en så kallad nöjdhetsenkät till de som besöker oss. Här värderas den vård och behandling som ges av läkare och barnmorskor.

Mer om senaste nöjdhetsrapporten från mars 2015

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

 • Ta med dig kallelsen och legitimation. Har du reservnummer måste du visa LMA-kort eller intyg om vem som betalar din vård, annars fakturerar vi dig hela vårdavgiften
 • Kom i god tid,då det brukar vara kö vid kassan. Gå in i huvudentrén till huvudkassan där du registrerar dig. Här får du ett kvitto samt en plastficka med vägbeskrivning hur du hittar till oss.
 • När du går från kassan tar du till höger förbi Pressbyrån och blomsteraffären. Ta höger och sedan direkt vänster in i nästa korridor, följ den fram till en hisshall C:2. Ta hissen ned till plan U1. Ta vänster utanför hissen fram till Centrum för Fostermedicin.
 • När du kommer till vår mottagning anmäler du dig i receptionen och lämnar plastfickan med kvittot som du fick med dig från kassan. Du har flera väntrum att välja mellan.
 • Om det är slaskväder ute finns det skoskydd som du kan använda.
 • För att förhindra onödig smittspridning finns det möjlighet att sprita av händerna, en behållare för detta finns till höger vid receptionsdisken.
 • Barn får inte vara med vid undersökningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration. Du får gärna ta med dig en vuxen anhörig in på undersökningsrummet.

Under besöket

 • Hos oss arbetar både manlig och kvinnlig personal.
 • Karolinska är ett universitetssjukhus där vi utbildar framtidens vårdpersonal. Barnmorska eller läkare under utbildning kan därför vara med vid ditt besök hos oss.
 • Undersökningen tar ca 30 minuter. Väntar du fler än ett barn tar undersökningen längre tid.
 • Säg till innan undersökningen om du önskar ett fotografi på det väntade barnet.
 • Inspelning av undersökningen är ej tillåten.
 • Ibland kan det bli viss väntetid, då vi även tar hand om akuta bedömningar, men vi försöker alltid ta hand om dig så snart som möjligt.

Efter besöket

Om du har frågor om undersökningen som utförts av oss, är du alltid välkommen att höra av dig.