Barnsmärtmottagningen Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Förnya recept

fler e-tjänster

Besök oss

Hitta hit

Smärtbehandlingsenheten tar hand om olika smärtfrågeställningar på patienter som är inneliggande på sjukhuset. Målsättningen är att skapa en tillräckligt bra smärtlindring för barnet. Barnsmärtmottagningen har även möjlighet att ta emot vissa patienter på remiss för öppenvårdsbesök.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Kontaktvägar för besöket vid återbud/förfrågningar, kontakta smärtbehandlingsenhetens sekreterare.

Under besöket

När ni kommer till sjukhuset, gå till huvudentrén för Barnsjukhuset. Därefter en trappa upp till barnbiblioteket. Utanför biblioteket finns en sittgrupp där ni kan vänta.

Efter besöket

Vid frågeställningar efter besöket, kontakta smärtbehandlingsenhetens sekreterare.