Barn intermediärvårdsavdelning BIMA Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, Q6:01, STOCKHOLM

Hitta hit

BIMA (Barnintermediärvårdsavdelningen) är en relativt ny enhet och är en del av barnintensivvårdssektionen tillsammans med långtidsintensivvårdsavdelningen (LIVA) samt barnintensivvårdsavdelningen (BIVA). BIMA har 2-3 vårdplatser och vårdar kritiskt sjuka barn från nyfödda till 18 år. Barnen kräver inte övervakning i den grad som ges på en intensivvårdsavdelning men behöver mer vård/övervakning än vad en vanlig vårdavdelning kan erbjuda.

Till BIMA kommer patienter från intensivvården, från operation, från vårdavdelningar eller från akutmottagningen. Vården bedrivs inom många olika specialiteter så som barnkirurgi, barnmedicin, barnneurologi och barnendokrinologi. Vårdteamet som arbetar runt patienten består av sjuksköterska, (barn-) undersköterska och intensivvårdsläkare. Teamet vårdar patienten i nära samarbete med läkare från respektive specialitet och andra konsulter. Det finns alltid personal närvarande hos barnet hela dygnet. På avdelningen arbetar även sjukgymnaster, dietister och kuratorer. På avdelningen finns det ofta studerande under utbildning från olika yrkeskategorier eftersom det är ett universitetssjukhus. På intensivvårdssektionen bedrivs forskning inom flera olika fält och av olika yrkeskategorier.

Patienter som vårdas på BIMA är:
• Patienter med hotande eller manifest, men potentiellt reversibel, svikt i vitalfunktioner men som inte kräver intensivvårdsresurs. Till exempel andningssvikt som behöver andningsstöd med non-invasiv ventilation.
• Patient som är föremål för behandling som kräver ökad grad av medicinsk övervakning, exempelvis kramplösande eller hjärtsviktsbehandling.
• Patienter som inte anses ha hotande svikt i organfunktioner men som är i behov av mer intensiva vårdåtgärder/övervakning, till exempel efter tracheotomi.
• Patienter som vårdas postoperativt och som kräver övervakning av vitalfunktioner, där patienten behöver en högre vårdnivå än vad BUVA (Barnuppvakningsavdelning) kan erbjuda.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

I de fall du kommer till oss efter en planerad operation så skrivs du in av en läkare och barnsjuksköterska och man planerar för den närmaste tidens behandling och övervakning.

Under besöket

Alla patienter som skrivs in hos oss genomgår blodprovstagning och olika odlingar. En del av vår övervakning innebär att man på en monitor kan bland annat se syremättnaden i blodet, mäta hjärtats slag och blodtrycket. Hos oss finns det alltid personal på salen som tar hand om dig och dina anhöriga. Det är många som arbetar på en intermediärvårdsavdelning för att du ska få så bra vård som möjligt ur alla aspekter. Hos oss arbetar bland annat dietister som ser till att du får all näring du behöver, sjukgymnaster håller muskler och leder igång och är väldigt duktiga på att hjälpa till med andningsarbetet. Det finns förstås medicintekniskt ansvarig personal som ser till att alla apparater fungerar som de ska och städpersonal som håller rent och snyggt på avdelningen.

Många gånger läggs man in akut på BIMA och då är det extra viktigt med information och stöd för föräldrar (vårdnadshavare), syskon och andra anhöriga. Vår kurator finns tillgänglig dagtid. Våra duktiga barnsjuksköterskor och undersköterskor finns till hands hela tiden. Den medicinska informationen ges av behandlande läkare och intensivvårdsläkare. Varje dag så går hela vårdteamet igenom noggrant hur patienten mår och lägger upp planen för vidare behandling och undersökningar.

Efter besöket

När det är dags för utskrivning så får du och dina föräldrar (vårdnadshavare) tillfälle att ställa frågor och ta del av vårdplaneringen för den närmaste tiden. Från vår avdelning skrivs man alltid ut till en vårdavdelning eller till en annan intensivvårdsavdelning på till exempel ditt hemsjukhus.

Att arbeta med avancerad och högspecialiserad vård innebär att vi måste hela tiden bli bättre och utveckla vården. Därför är det extra viktigt att höra vad du och dina anhöriga tycker om vården hos oss. Det kan till och med vara så att du har blivit tillfrågad och vara med i ett av våra forskningsprojekt. Då kan du vara en av flera hundra patienter som finns med i någon forskningsstudie och hjälper oss förstå en sjukdom eller en behandling bättre.