Barn vårdavdelning B78 Huddinge

Vi flyttar 4 juni 2018!

17 maj 2018, 14:51

 

 

Vi flyttar 4 juni 2018!

Från och med 4 juni tar B78 emot patienter på K86-K88 i Huddinge.

Kontrollera adressen i din kallelse om du ska besöka oss i Huddinge.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, B78, HUDDINGE

Hitta hit

B78 är en barnmedicinsk slutenvårdsavdelning. Eftersom vi har avtal med flera andra landsting, vårdas barn och ungdomar från hela landet hos oss och ibland även från utlandet. Vi tar hand om barn och ungdomar som har sjukdomar i mag-tarmkanalen, levern, njuren och olika blodsjukdomar.

Hos oss arbetar barnsköterskor och sjuksköterskor tillsammans med olika specialistläkare som ett team runt patienten. Hit kommer också dietisten, lekterapeuten, sjukgymnasten, kuratorn och andra specialister som behövs för att vården ska bli så optimal som möjligt. Vi vill att en förälder alltid ska vara med barnet under sjukhusvistelsen. En säng för den vuxne finns vid varje vårdplats.

Vi strävar efter ett bra bemötande, en patientsäker miljö och en professionell omvårdnad lika väl som att ge en högklassig medicinsk vård.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Parkering finns bakom sjukhuset, följ skyltar.

Under besöket

Undvik starka parfymer p.g.a. allergier.

Efter besöket

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra er till oss.