Reumatolog- och njurmedicinsk slutenvårdsavdelning

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 745 32

Besök oss

Eugeniavägen 23, Solna, C927, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

 • Måndag - Söndag 13:00 - 19:00

Diagnoser:

Reumatoid artrit, SLE, Wegeners granulomatos (vaskulit)

Reumatologavdelning inom reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Här utreds och behandlas patienter med svåra reumatiska tillstånd.

Detta är den enda dygnet runt-avdelningen med reumatologisk specialitet i Stockholms län. Förutom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har avdelningen ett nära samarbetar med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist samt konsultationer med övriga specialister på sjukhuset.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen.. På sidan Din vård på Karolinska hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

 • Antingen får du ett kallelsebrev för planerad inläggning per post eller blir kontaktad per telefon.
 • Då det är brist på parkeringsplatser föreslås att du använder kommunala färdmedel eller taxi.
 • Har du rätt till sjukresa – ring avdelningen så kan vi hjälpa dig.
 • Uppge alltid om du har vårdats eller sökt sjukvård/tandvård utomlands under de senaste 6 månaderna, då vi i så fall tar prover för att utesluta multiresistenta bakterier.
 • Då avdelningen inte ansvarar för värdesaker ber vi dig att lämna smycken och större penningsummor hemma.
 • Om du använder hjälpmedel och/ eller gånghjälpmedel, tag gärna med dig dem.

Se film om Fysisk aktivitet och träning

Se film om Vad är RA

Se film om Vad händer i kroppen vid RA

Se film om Läkemedelsbehandling vid RA

Under besöket

 • Du kommer att få en sängplats tilldelad, oftast i en sal med 1-2 andra patienter. Vi försöker ta hänsyn till individuella önskemål/behov, men det händer att vi måste blanda olika kön på samma sal.
 • På avdelningen finns två grupper, blå och röd med en ansvarig reumatologspecialist och en till två avdelningsläkare i vardera grupp. Du får också en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och undersköterska tilldelad under hela dygnet.
 • Då Karolinska är ett utbildningssjukhus kan du möta studenter från sjuksköterske- och läkarutbildning samt undersköterskeelever i utbildningssyfte.
 • Närstående är välkomna på besökstider mellan kl 13.00 och 19.00. Vi eftersträvar en lugn miljö, tänk därför på att begränsa antalet besök och använd mobiltelefon med försiktighet så att inte medpatienter störs.
 • På grund av allergirisk rekommenderar vi att du undviker att ta med doftande produkter och starkt doftande blommor.

Efter besöket

 • Uppföljning sker antingen via reumatologmottagningen eller annan ansvarig läkare i öppenvård, t.ex. husläkare eller annan specialistläkare.
 • Vid eventuella frågor efter utskrivningen kan du kontakta sjuksköterska på reumatologmottagningen om det är där du ska följas upp.
 • Du kommer att få en faktura för vårdtillfället hemskickat till dig, frikort gäller inte. F n är kostnaden 80 kr/dag.