Neurologisk vårdavdelning R81 Huddinge

Ring oss

08-585 805 81

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset, Rehabgatan plan 8 ingång R81, HUDDINGE

Verksamheten på Avd R81 är flyttad till andra enheter, se nedan.

  • Planerad slutenvård för utredningar och behandlingar finns nu på avd R84, kontaktinformation hittar du under denna avdelning.

  • Behandlingar som sker i öppenvård tillhör neurologmottagningen på Huddinge, kontaktinformation hittar du under denna mottagning.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

.

Under besöket

.

Efter besöket

.