NIMA Neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 720 13

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, R1:03, SOLNA

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 14:30 - 19:00

NIMA är en neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning där patienter med skall- och ryggmärgskador efter olycksfall eller kirurgiska ingrepp vårdas.

På NIMA vårdas patienter som har ett större övervakningsbehov än patienter som vårdas på neurokirurgens vårdavdelningar.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Patienter som vårdas på NIMA kan både komma ifrån Neurointensivavdelningen och Neurokirurgisk vårdavdelning R16.

Under besöket

Närstående

Närstående är välkomna på våra besökstider. Självklart är även barn välkomna. Kontakta gärna avdelningen om ni önskar komma innan eller efter besökstiden.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi- och infektionsrisken får inte nötter eller blommor tas med.

Dagrum

Längst ner i korridoren på avdelningen finns ett dagrum som används som matsal, TV-rum, väntrum och uppehållsrum. Måltider får gärna intas i dagrummet, kylskåp och mikro finns att tillgå. Det går bra att närstående tar med mat till patienten.

Efter besöket

Fortsatt vård

Efter NIMA vårdas patienterna vanligtvis på Neurokirurgisk vårdavdelning R16 eller åker till ett annat sjukhus, boende eller rehabilitering.

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om återbesökstider kontaktas Neurokirurgiska mottagningen.

För frågor gällande journal kontaktar du Journalservice.