Neurokirurgisk vårdavdelning R16 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 720 16

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, R1:04, SOLNA

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 10:00 - 19:00

Diagnoser:

Hjärntumörer, sjukdomar i ryggmärgskanalen, skallskador

alla

blödningar i hjärna, hydrocefalus, medfödda hjärnmissbildningar

Avdelning R16 är en vårdavdelning som är inriktad på kirurgisk behandling av hjärntumörer, skallskador, blödningar och sjukdomar i huvudet samt ryggmärgskanalen.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Inskrivning

Inskrivning görs vanligtvis några dagar innan ingreppet ska utföras. Inskrivningen sker på Neurokirurgiska klinikens inskrivningsmottagning eller på avdelningen. Du kallas antingen via brev eller telefon och du får då reda på om du ska skrivas in på inskrivningsmottagningen eller avdelningen. Om du skrivs in via inskrivningsmottagningen kommer du få gå hem efter inskrivningsbesöket och komma tillbaka dagen innan eller samma dag som ingreppet. Det är viktigt att du noggrant tar del av all hemskickad information. Under inskrivningsdagen är det inplanerat samtal med kirurg, narkosläkaren och inskrivande sjuksköterska. Beroende på vilken typ av kirurgi som du ska genomgå kan bedömning av sjukgymnast och arbetsterapeut ingå. Ibland görs också en röntgen under denna dag.

Legitimation eller annan identifikationshandling ska tas med vid inskrivningen. Smycken och annat värdefullt ska lämnas hemma. Mobiltelefon går bra att ta med och får användas på avdelningen.

Under besöket

Närstående

Närstående är välkomna på våra besökstider. Självklart är även barn välkomna. Kontakta gärna avdelningen om ni önskar att komma innan eller efter besökstiden.

För att skydda patienterna råder foto- och filmförbud på avdelningen och på grund av allergi- och infektionsrisken får inte nötter eller blommor tas med.

Dagrum

Längst ner i korridoren på avdelningen finns ett dagrum som används som matsal, TV-rum, väntrum och uppehållsrum. Måltider får gärna intas i dagrummet, kylskåp och mikro finns att tillgå. Det går bra att närstående tar med mat till patienten.

Efter besöket

Fortsatt vård

Om inget annat avtalats kallas du vanligtvis på ett återbesök till vår Neurokirurgiska mottagning. Innan återbesöket brukar man om inget annat bestämts få genomgå en kontrollröntgen. Tid för röntgen och återbesök skickas i separata kallelser. Det kan ta några veckor efter att röntgen är genomförd innan en kallelse till återbesöket kommer.

Förlängning av recept, sjukskrivning eller övriga medicinska frågor sköts av husläkare eller vårdcentral efter utskrivningen från avdelningen. För frågor om återbesökstider kontaktas neurokirurgiska mottagningen.