Lungvårdavdelning K84 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 802 84

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och lungcancer. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Besöksstid på avdelning K84
Mån - sön kl 13-19

 

Under besöket

Besöksstid på avdelning K84
Mån - sön kl 13-19

 

Efter besöket

Besöksstid på avdelning K84
Mån - sön kl 13-19