Lungavdelning N26 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 765 55

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, N3:06, SOLNA

Hitta hit

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantation. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros. Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

Besökstider

Måndag- Söndag 13.00-16.00

Under besöket

På grund av allergi är det förbjudet att ta in levande blommor på avdelningen. Undvik även parfym för allas trevnad.

Efter besöket

På grund av allergi är det förbjudet att ta in levande blommor på avdelningen. Undvik även parfym för allas trevnad.