Lungavdelning N22 Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 748 06

Besök oss

Eugeniavägen 23, C9:27, SOLNA

Hitta hit

Vi utreder och behandlar patienter med lungcancer och lungsäckscancer (mestoteliom) i samarbete med onkologen inom ramen för Lung Onkologiskt Centrum

Patientinformation

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt besök. Läs gärna även om din vård på Karolinska: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför besöket

Besökstider

Måndag - Söndag 13-19

Under besöket

På grund av allergi är det förbjudet att ta in levande blommor på avdleningen. Undvik även parfym för allas trevnad.

Efter besöket

På grund av allergi är det förbjudet att ta in levande blommor på avdleningen. Undvik även parfym för allas trevnad.