Ny behandling av kronisk hepatit C

Med 12 veckors behandling med nya så kallade direktverkande antivirala läkemedel kan mer än 9 av 10 patienter med kronisk hepatit C-infektion botas.

Detta gäller även patienter som är infekterade med både HIV och hepatit C, de som hunnit utveckla levercirros (skrumplever), liksom de som inte svarat på tidigare tillgängliga hepatit C-behandlingar och levertransplanterade patienter.

Dessa behandlingsresultat uppnås utan besvärande biverkningar. I själva verket (och till skillnad från tidigare behandlingar) förbättras patientens livskvalitet redan under pågående behandling. En kortare, 8 veckor lång behandling tycks ge samma goda resultat för vissa patientgrupper med en lindrigare hepatit C.

För närvarande kan behandling erbjudas patienter med hepatit C som har ärrbildningsstadium (fibrosstadium) 2-4, där 4 motsvarar cirros (skrumplever) samt de patienter med hepatit C som är levertransplanterade eller finns på väntelistan för levertransplantation. Även tonåringar som uppfyller ovanstående kriterier kan behandlas. För yngre barn planeras behandlingsstudier inom kort.