Levercentrum

Här får du som patient bästa tänkbara vård av ledande specialister. Vi har tillgång till de senaste forskningsrönen och de modernaste behandlingarna.

Levercentrum omfattar de kliniker på sjukhuset som arbetar med leversjukdomar och vi samarbetar dagligen för att på bästa sätt ta hand om våra patienter.

Vi är ett komplett centrum och erbjuder dig som patient all samlad kompetens om leversjukdomar. Det innebär kompetens inom olika specialiteter, hög kvalitet samt snabb och säker tillgång till undersökningar, behandlingar, vård och omsorg.

Nyheter från Levercentrum

Undersökningar och behandlingar vid Levercentrum

Här kan du läsa mer om ett antal av de undersökningar och behandlingar som utförs vid Levercentrum.

Är du vårdgivare till Levercentrum?

Verksamheter som ingår i Levercentrum

Webbredaktör: Åsa Catapano

Granskare: Annika Bergquist , Överläkare

Uppdaterad: