Willams syndrom och psykisk ohälsa

Temadag för anhöriga till vuxna personer med Williams syndrom

Tid: Fredagen 20 oktober 2017, kl 10.00 - 16.00
Plats: Elekta, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Williams syndrom innebär bland mycket annat en särskild ängslighet och en ökad psykisk sårbarhet som kan leda till psykisk ohälsa i varierande grad.
För personen själv och för anhöriga kan det vara svårt att få rätt hjälp och förståelse från omgivningen förutom förstås det lidande och den oro det innebär att lida av psykisk ohälsa.
Centrum för Sällsynta Diagnoser och en grupp föräldrar till vuxna med Williams syndrom inbjuder till en dag för information och samtal om psykisk ohälsa hon vuxna.

  • Annika Brar, psykiater och habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, föreläser om vad som är psykisk ohälsa och vilken hjälp som går att få. Detta blir en utgångspunkt för ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
  • Charlotte Willfors, leg.psykolog och medicine doktor kommer att berätta om forskningsprojektet UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk samsjuklighet vid sällsynta syndrom med intellektuell funktionsnedsättning.

Kanske har du någon erfarenhet som du vill delge andra, hur ni hanterat problematiken i ditt sammanhang, vilket stöd/brist på stöd du upplevt. Hör i så fall av dig till Kristina Gustafsson Bonnier, tfn 08-517 750 97, mail: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se
Vi ser fram emot en givande dag där vi tillsammans delar och skapar ny kunskap om detta oerhört viktiga ämne.

Kostnad

Kostnad inklusive kaffe och lunch: 150:-/person, betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211

Anmälan senast 13 oktober