TSC (Tuberös Skleros Complex), föreläsning och konsultation

En av världens främste experter på TSC (Tuberös Skleros Complex) och njurar, professor John Bissler från USA, kommer till KS den 9 maj 2017.

Tid: Tisdag den 9 maj 2017, kl 17.00 - 18.30

Plats: Rolf Luft auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Möjlighet till konsultation med prof Bissler finns - se mer i program.

Vänder sig till läkare, patienter, anhöriga och övriga intresserade

Program 

Anmälan senast den 3 maj