Informationskväll kring TP53-mutation

Välkommen till informationskväll för anhöriga och patienter men en TP53 mutation i familjen.

Plats: Radiumhemmets föreläsningssal, Plan 01, Karolinska Solna
Tid: Tisdagen 2 maj 2017, kl 16.30-19.30

Inbjudan har gått ut till alla för oss kända familjer, med en TP53 mutation, i Stockholm/Gotland regionen.

Kvällen inleds med gemensam information och en frågestund kring den sk SVEP53-studien. Därefter ges möjlighet till enskilda samtal med läkare/genetisk vägledare om man önskar.
Syftet med SVEP53-studien är att utforma ett kontrollprogram för familjer med en medfödd TP53-mutation för att utvärdera möjligheten att upptäcka cancersjukdom i tidigt stadium. Dessutom vill vi bättre förstå de bakomliggande mekanismerna till sjukdomsutvecklingen.
Under kvällen kommer man kunna ta ställning till deltagande i studien. Alla familjemedlemmar som önskar närvara är välkomna. Dock kan vi i nuläget enbart ta emot studiedeltagare från Stockholm/Gotland-regionen.

Medverkar under kvällen:

  • Svetlana Bajalica Lagercrantz, Läkare, Onkologkliniken, Karolinska
  • Emma Tham, Läkare, Klinisk Genetik, Karolinska
  • Anne Kinhult Stålbom, Genetisk vägledare, Onkologklinken, Karolinska
  • Per Kogner, Läkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska
  • Niklas Pal, Läkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska
  • Anna von Wachenfeldt, Läkare, Onkologkliniken, Södersjukhuset

Vi bjuder på enkel förtäring (wrap).

För ytterligare frågor var god kontakta Anne Kinhult Ståhlbom på anne.kinhult-stahlbom@sll.se eller 08-517 742 70.

Varmt välkomna!

Du gör din anmälan senast 18april i formulär nedan

Här kan du ange hur många som kommer. Dessutom kan ni uppge önskemål om specialkost. Vi skickar en bekräftelse när anmälningstiden gått ut.