Mastocytos och Mastcellsaktiveringssyndrom

En dag för såväl diagnosbärare som anhöriga

Tid: Fredagen den 21 april 2017, kl 10.00 - 15.00

Plats: Karolinska Sjukhuset, Solna. Lokal Granen i Norrbackahuset.

Den här dagen vänder sig till dig som har, eller är anhörig till någon som har, någon form av Mastocytos eller Mastcellsaktiveringssyndrom. Dagen modereras av patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige i sambarbete med Centrum för Sällsynta Diagnoser.

Marie Bendix, överläkare på Psykiatri Sydväst, Huddinge Sjukhus, har träffat flera patienter med Mastocytos under åren och fått en fin känsla för hur viktig den psykiska hälsan är för måendet med den här diagnosen. Marie kommer till oss och delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring att leva med den här sällsynta diagnosen. Tid för frågor kommer att finnas.

Seminariet är kostnadsfritt. Patientföreningen bjuder på enklare fika och frukt (vänligen meddela ev. allergier vid anmälan). Lunch äts till självkostnadspris på någon av restaurangerna på Karolinskas område.

Anmälan senast den 13 april:

Maila din anmälan till karin@mastcellssjukdom.se

Medverkande:

  • Kristina Gustafsson-Bonnier, kurator på CSD
  • Karin Högvall, ordförande i patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige
  • Marie Bendix, överläkare, Psykiatri Sydväst, Huddinge Sjukhus.
  • Föreläsare från något av de två Center of Excellence Mastocytos som finns i Sverige

Varmt välkomna!