Fragil X-syndromet

Tid: 16 november 2017, kl 13.00 - 16.30 

Plats: Eken, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Program

Medverkande:

  • Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker
  • Maj-Britt Giacobini, specialist i barn-
    och ungdomspsykiatri och klinisk genetik
  • Kristina Aspengren, ordförande Föreningen Fragile-X i Sverige

Riktar sig till alla intresserade.

Kostnad: 100:- inkl kaffe, kaka och frukt

Privatpersoner betalar till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211,
Personal faktureras, ange fakturaadress vid anmälan

Anmälan senast den 2 nov