Föräldraträffar, våren 2018

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Karolinska inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldraträffar på Karolinska Solna

Vi kommer att träffas vid två tillfällen i lokaler på Karolinska Solna

Träff 1: Tisdagen 13 mars kl 13-16
Träff 2: Tisdagen 27 mars kl 13-16

Välkommen till samtal med andra föräldrar som också relativt nyligen fått en sällsynt diagnos för sitt barn.

Program

Forskning visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker.
Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med föräldrar i liknande situation

Medverkande

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog båda från Ågrenska (nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser) och Kristina Gustafsson Bonnier, socionom CSD, Karolinska.

Kostnadsfritt

Träffarna är kostnadsfri. Vi bjuder på kaffe/te och bulle. Man ska ha möjlighet att delta vid båda träffarna.

Anmälan

Anmälan i formulär nedan snarast, men senast 28 februari

Antalet platser är begränsat